Podjęcie współpracy

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” prowadzi rozeznanie rynku dotyczące podjęcia współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do kierowania (w szczególności do nadzorowania) robotami w specjalnościach:

1) konstrukcyjno-budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

4) inżynieryjnej drogowej.

Szczegóły w zakładce: https://osm.opole.pl/przetargi/wspolpraca/