Zrealizowane zadanie remontowe

W miesiącu luty br. w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym w Opolu przy ul. Rybackiej 2-8 wykonano nową instalację ciepłej wody użytkowej (w zastępstwie gazowych podgrzewaczy wody). Przeprowadzone prace poprawią komfort i bezpieczeństwo.