Zrealizowane zadanie remontowe

W czerwcu br. dokonano odbioru prac remontowych wymiany pokrycia dachów budynków mieszkalnych położonych w Ozimku przy ul. Korczaka 4,6 oraz ul. Sikorskiego 21. Wykonanie prac zapewni bezpieczne użytkowanie w/w budynków.