Zrealizowane zadanie remontowe

Zakończono prace remontowo-budowlane 18 szt. loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Ozimskiej 53 w Opolu. Wykonanie powyższych prac zwiększyło komfort i bezpieczeństwo użytkowania loggii przez mieszkańców, a także wpłynęło na poprawę estetyki budynku. Kolejne etapy remontów loggii w w/w budynku będą kontynuowane.