Skład Komitetu Garaży

Nieruchomość 208
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Dariusz Palak Przewodniczący
2 Małgorzata Wójcik Zastępca Przewodniczącego
3 Grzegorz Pochopin Sekretarz
4 Adam Leśniak Członek