Skład Komitetu Domowego

Oleska 37
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Paweł Chorągwicki Przewodniczący
2 Monika Kozakiewicz Zastępca przewodniczącego
3 Antoni Baranowski Sekretarz