Skład Komitetu Domowego

Plac Piłsudskiego 5-6
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Bogdan Łojewski Przewodniczący
2 Kazimierz Garbowicz Zastępca Przewodniczącego
3 Piotr Rydzkowski Sekretarz
4 Jagoda Pacyna Członek
5 Danuta Skrocka Członek