PLAN REMONTÓW NA 2013 – 1 MAJA 10 12E ; DUBOIS 20

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : 1 MAJA 10 12E ; DUBOIS 20

AOI/25

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 6352,40 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 368,70 m2

Razem powierzchnia : 6721,10 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,045899

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Koszty

w tys. zł,-

Uwagi :

1/ naprawy i remonty bieżące

4/ wymiana okien na kl. schod. 1-Maja 10-12e 36 szt.

12/ roboty awaryjne

15/ remont domofonów

30,0

18,0

5,0

3,2

A RAZEM KOSZTY 2013r :

56,2

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe
  3. Naliczenia na remont domofonów

91,5

2,2

3,2

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

96,9

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r:

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

121,6

121,6

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2013r) (1-2)

0

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

+ 40,7

Opole, październik 2012r