PLAN REMONTÓW NA 2013 – 1 MAJA 28 A E

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLA CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : 1 MAJA 28 A E

AOI/26

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 2715,50 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 199,10 m2

Razem powierzchnia : 2914,60 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,019621

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Koszty

w tys. zł,-

Uwagi:

1/ naprawy i remonty bieżące

4/ wymiana okien w piwnicach 4 szt.

9/ malowanie balkonów szczytowych – 8 szt.

12/ roboty awaryjne

15/ remont domofonów

6,0

4,0

7,2

1,0

1,3

A RAZEM KOSZTY 2013r :

19,5

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe
  3. Naliczenia na remont domofonów

39,1

1,0

1,3

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

41,4

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

1. Przychody ogółem

2. Koszty ogółem

25,4

32,6

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2013r) (1-2)

– 7,2

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

+ 14,7

Opole, październik 2012r