PLAN REMONTÓW NA 2013 – 1 MAJA 52 56

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : 1 MAJA 52 56

AOI/37

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 1843,00 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 0

Razem powierzchnia : 1843,00 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,013316

w sumie lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Koszty

w tys. zł,-

Uwagi:

1/ naprawy i remonty bieżące

12/ roboty awaryjne

15/ remont domofonów

4,0

1,0

0,9

A RAZEM KOSZTY 2013r :

5,9

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe
  3. Naliczenia na remont domofonów

26,5

0,6

0,9

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

28,0

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

46,2

35,9

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2013r) (1-2)

+ 10,3

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

+ 32,4

Opole, październik 2012r