PLAN REMONTÓW NA 2013 – 11 LISTOPADA 12

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : 11 LISTOPADA 12

AOI/23

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 888,70 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 0

Razem powierzchnia : 888,70 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,006421

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Kwota

w tys. zł,-

Uwagi:

1/ naprawy i remonty bieżące

12/ roboty awaryjne

19/ wykonanie bramy wjazdowej wraz z zasilaniem

5,0

1,0

10,0

A RAZEM KOSZTY 2013r :

16,0

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe

12,8

0,2

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

13,0

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

12,2

8,5

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2013r) (1-2)

+ 3,7

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

+ 0,7

Opole, październik 2012r