PLAN REMONTÓW NA 2013 – 11 LISTOPADA 7

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : 11 LISTOPADA 7

AOI/24

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 1313,20 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 0

Razem powierzchnia : 1313,20 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,009488

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Koszty

w tys. zł,-

Uwagi :

1/ naprawy i remonty bieżące

9/ remont galerii I etap (3 galerie małe)

12/ roboty awaryjne

5,0

18,0

1,0

A RAZEM KOSZTY 2013r :

24,0

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe

23,6

0,4

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

24,0

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

23,9

29,5

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2013r) (1-2)

0

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

0

Opole, październik 2012r