PLAN REMONTÓW NA 2013 – DUBOIS 39 47

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : DUBOIS 39 47

AOI/17

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 2921,15 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 141,35 m2

Razem powierzchnia : 3062,50 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,021107

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Koszty

w tys. zł,-

Uwagi :

1/ naprawy i remonty bieżące

3/ malowanie klatek schod. wraz z uporządkowaniem

instalacji nisko prądowej

10/ utwardzenie parkingu

12/ roboty awaryjne

15/ remont domofonów

7,5

26,8

8,0

1,0

1,5

A RAZEM KOSZTY 2013r :

44,8

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe
  3. Naliczenia na remont domofonów

42,1

1,0

1,5

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

44,6

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

77,1

66,9

C SALDO (Bilans otwarcie na 1.01.2013r) (1-2)

+ 10,2

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

+ 10,0

Opole, październik 2012r