PLAN REMONTÓW NA 2013 – FABRYCZNA 22 36 ; ASNYKA 7 9 ; NORWIDA 8 10 ; ARMII KRAJOWEJ 29 30

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : FABRYCZNA 22 36 ; ASNYKA 7 9 ;

NORWIDA 8 10 ; ARMII KRAJOWEJ 29 30

AOI/29

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 8800,00 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 0

Razem powierzchnia : 8800,00 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,063584

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Koszt

w tys. zł,-

Uwagi:

1/ naprawy i remonty bieżące

4/ wymiana okien 16 szt. Fabryczna 22,24,26,28

10/ modernizacja parkingu

12/ roboty awaryjne

15/ remont domofonów

40,0

12,0

215,0

10,0

4,5

A RAZEM KOSZTY 2013r :

277,5

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe
  3. Naliczenia na remont domofonów

126,7

3,1

4,5

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

134,3

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

273,3

65,1

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2013r) (1-2)

+ 208,2

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

+ 65,0

Opole, październik 2012r