PLAN REMONTÓW NA 2013 – KOŚCIUSZKI 3 11

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : KOŚCIUSZKI 3 11

AOI/18

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 7696,50 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 1961,30 m2

Razem powierzchnia : 9657,80 m2

Udział pow. mieszkalnych nieruchomości 0,055610

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Koszty

w tys. zł,-

Uwagi:

1/ naprawy i remonty bieżące

9/ remont balkonów 32 szt.

12/ roboty awaryjne

15/ remonty domofonów

20,0

78,0

5,0

3,5

A RAZEM KOSZTY 2013r :

106,5

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe
  3. Naliczenia na remont domofonów

138,5

2,7

3,5

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

144,7

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

226,3

253,8

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2013r) (1-2)

– 27,5

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

+ 10,7

Opole, październik 2012r