PLAN REMONTÓW NA 2013 – KOŚNEGO 18 18A

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : KOŚNEGO 18 18A

AOI/15

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 826,20 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 290,92 m2

Razem powierzchnia : 1117,12 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,005970

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Koszty

w tys. zł,-

Uwagi :

1/ naprawy i remonty bieżące

15/ remont domofonów

1,5

0,3

A RAZEM KOSZTY 2013r :

1,8

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe
  3. Naliczenia na remont domofonów

11,9

0,2

0,3

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

12,4

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

19,7

30,3

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2013r) (1-2)

– 10,6

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

0

Opole, październik 2012r