PLAN REMONTÓW NA 2013 – KOŚNEGO 31A 47 ; KATOWICKA 81 -85

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : KOŚNEGO 31A 47 ; KATOWICKA 81 -85

AOI/8

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 5471,34 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 1507,51 m2

Razem powierzchnia : 6978,85 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,039533

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Koszty

w tys zł,-

Uwagi :

1/ naprawy i remonty bieżące

2/ remont dachu Kośnego 33-39

10/ poszerzenie parkingu

12/ roboty awaryjne

15/ remont domofonów

10,0

33,0

6,0

3,0

2,3

A RAZEM KOSZTY 2013r :

54,3

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe
  3. Naliczenia na remont domofonów

78,8

1,9

2,3

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

83,0

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

127,3

180,0

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2013r) (1-2)

– 52,7

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

– 24,0

Opole, październik 2012r