PLAN REMONTÓW NA 2013 – KOŚNEGO 34 34A

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : KOŚNEGO 34 34A

AOI/16

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 908,00 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 209,50 m2

Razem powierzchnia : 1117,50 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,0006561

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Koszty

w tys. zł,-

Uwagi:

1/ naprawy i remonty bieżące

12/ roboty awaryjne

15/ remont domofonów

2,0

2,0

0,3

A RAZEM KOSZTY 2013r :

4,3

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe
  3. Naliczenia na remont domofonów

13,1

0,4

0,3

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

13,8

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

26,7

23,6

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2013r) (1-2)

+ 3,1

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

+ 12,6

Opole, październik 2012r