PLAN REMONTÓW NA 2013 – KROPIDŁY 3 3A

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : KROPIDŁY 3 3A

AOI/22

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 742,50 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 0

Razem powierzchnia : 742,50 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,005365

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Kwota

w tys. zł,-

Uwagi :

1/ naprawy i remonty bieżące

12/ roboty awaryjne

15/ remont domofonów

2,0

3,0

0,4

A RAZEM KOSZTY 2013r :

5,4

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe
  3. Naliczenia na remont domofonów

10,7

0,4

0,4

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

11,5

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

27,8

13,0

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2013r) (1-2)

+ 14,8

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

+ 20,9

Opole, październik 2012r