PLAN REMONTÓW NA 2013 – NIERUCHOMOŚĆ : NYSY ŁUŻYCKIEJ 56 64

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : NYSY ŁUŻYCKIEJ 56 64

AOI/1

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 1755,40 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 561,80 m2

Razem powierzchnia : 2017,20 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,012684

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Koszty

w tys. zł,-

Uwagi:

1/ naprawy i remonty bieżące

12/ roboty awaryjne

15/ remont domofonów

9,0

1,0

0,8

A RAZEM KOSZTY 2013r :

10,8

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe
  3. Naliczenia na remont domofonów

25,3

0,6

0,8

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

26,7

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

26,9

9,7

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2013r) (1-2)

+ 17,2

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

+ 33,1

Opole , październik 2012r