PLAN REMONTÓW NA 2013 – NIERUCHOMOŚĆ : RYBACKA 2 8

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : RYBACKA 2 8

AOI/4

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 6780,40 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 0

Razem powierzchnia : 6780,40 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,048991

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Koszty

w tys. zł,-

Uwagi :

1/ naprawa i remonty bieżące

7/ wymiana tablic elektr. ADM kl. 2 i 4

13/ roboty awaryjne

15/ remont domofonów

19/ budowa wiaty na segregację

20,0

6,0

7,0

2,9

15,0

A RAZEM KOSZTY 2013r :

50,9

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe
  3. Naliczenia na remont domofonów

97,6

2,3

2,9

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

102,8

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

137,6

65,0

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2013r) (1-2)

+ 72,6

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

+124,5

Opole, październik 2012r