PLAN REMONTÓW NA 2013 – PL. TEATRALNY 10 11

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : PL. TEATRALNY 10 11

AOI/13/10

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 5096,30 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 0

Razem powierzchnia : 5096,30 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,036823

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Koszt

w tys. zł,-

Uwagi:

1/ naprawy i remonty bieżące

12/ roboty awaryjne

15/ remont domofonów

20,0

8,0

2,5

A RAZEM KOSZTY 2013r :

30,5

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe
  3. Naliczenia na remont domofonów

73,4

2,0

2,5

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

77,9

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

115,7

161,7

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2013r) (1-2)

– 46,0

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

+ 1,4

Opole, październik 2012r