PLAN REMONTÓW NA 2013 – PL. TEATRALNY 8 9

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : PL. TEATRALNY 8 9

AOI/13/8

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 5090,00 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 19,40 m2

Razem powierzchnia : 5109,40 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,036777

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Koszty

w tys. zł,-

Uwagi :

1/ naprawy i remonty bieżące

12/ roboty awaryjne

15/ remont domofonów

13/ spłata odsetek od pożyczki wewnętrznej

20,0

5,0

2,5

7,2

A RAZEM KOSZTY 2013r :

34,7

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe
  3. Naliczenia na remont domofonów

97,7

2,0

2,5

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

102,2

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

169,5

302,5

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2013r) (1-2)

– 133,0

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

– 65,5

Opole, październik 2012r