PLAN REMONTÓW NA 2013 – RODZIWICZÓWNY 3 11 ; FABRYCZNA 2 14B

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : RODZIWICZÓWNY 3 11 ; FABRYCZNA 2 14B

AOI/28

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 8714,16 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 0

Razem powierzchnia : 8714,16 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,062964

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Koszty

w tys. zł,-

Uwagi:

1/ naprawy i remonty bieżące

7/ modernizacja inst.wodnej (cw +zw) Fabryczna 8-12; 14-b

12/ roboty awaryjne

15/ remont domofonów

26,0

180,0

10,0

4,4

A RAZEM KOSZTY 2013r :

220,4

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe
  3. Naliczenia na remont domofonów

125,4

3,1

4,4

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

131,9

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

301,2

186,5

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2013r) (1-2)

+114,7

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

+ 26,2

Opole, październik 2012r