PLAN REMONTÓW NA 2013 – TELESFORA 4 22 ; 24

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : TELESFORA 4 22 ; 24

AOI/35

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 6516,20 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 148,34 m2

Razem powierzchnia : 6664,54 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,047082

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Koszt

w tys. zł,-

Uwagi :

1/ naprawy i remonty bieżące

3/ malowanie klatek schodowych

10/ remont chodnika od str. frontowej

12/ roboty awaryjne

15/ remont domofonów

15,0

55,0

65,0

5,0

3,1

A RAZEM KOSZTY 2013r :

143,1

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe
  3. Naliczenia na remont domofonów

93,8

2,3

3,1

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

99,2

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

180,1

98,8

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2012r) (1-2)

+ 81,3

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

+ 37,4

Opole, październik 2012r