PLAN REMONTÓW NA 2013 – WARYŃSKIEGO 23 31 ; 33 41, SIENKIEWICZA 26 28 , LUBOSZYCKA 2A C

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : WARYŃSKIEGO 23 31 ; 33 41

SIENKIEWICZA 26 28

LUBOSZYCKA 2A C

AOI/5

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 15497,00 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 273,70 m2

Razem powierzchnia : 15770,70 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,111972

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Koszty

w tys. zł,-

Uwagi:

1/ naprawy i remonty bieżące

9/ remont balkonów Waryńskiego 23-31 22 szt.

13/ roboty awaryjne

15/ remont domofonów

45,0

121,0

10,0

6,5

A RAZEM KOSZTY 2013r :

182,5

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe
  3. Naliczenia na remont domofonów

223,1

5,5

6,5

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r :

235,1

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

162,5

202,0

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2013r) (1-2)

– 39,5

D (B+C-A) SALDO OGÓŁEM :

+ 13,1

Opole, październik 2012r