PLAN REMONTÓW NA 2013 – ZAPOLSKIEJ 28 36

PLAN REMONTÓW NA 2013

OSIEDLE CENTRUM

NIERUCHOMOŚĆ : ZAPOLSKIEJ 28 36

AOI/27

Powierzchnia lokali mieszkalnych : 3143,60 m2

Powierzchnia lokali użytkowych : 0

Razem powierzchnia : 3143,60 m2

Udział pow. lokali mieszkalnych nieruchomości 0,022714

w sumie pow. lokali mieszkalnych Osiedla

Wyszczególnienie :

Koszty

w tys. zł,-

Uwagi :

1/ naprawy i remonty bieżące

4/ wymiana okien na klatkach schodowych

7/ TV cyfrowa

12/ roboty awaryjne

15/ remont domofonów + wymiana kaset 5 szt.

5,0

14,0

5,2

1,0

4,2

A RAZEM KOSZTY 2013r :

29,4

  1. Naliczenia podstawowe
  2. Naliczenia dodatkowe
  3. Naliczenia na remont domofonów

45,3

1,1

1,7

B RAZEM PRZYCHODY NA 2013r

48,1

PROGNOZA WYNIKU ZA 2012r

  1. Przychody ogółem
  2. Koszty ogółem

5,2

32,2

C SALDO (Bilans otwarcia na 1.01.2013r) (1-2)

– 21,8

D (B+C A) SALDO OGÓŁEM :

– 3,1

Opole, październik 2012r