PRACA

Pracownik ds. technicznych z zakresu instalacji sanitarnych – ½ etatu

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”

ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik ds. technicznych z zakresu instalacji sanitarnych – ½ etatu

 

Miejsce pracy: Dział ds. Obsługi Technicznej i Eksploatacji Zarządu Spółdzielni – Opole, ul. Katowicka 23.

Opis stanowiska:

 • nadzór nad realizacją umów z zakresu instalacji sanitarnych,
 • sporządzanie analiz z zakresu branży sanitarnej, w szczególności zużycia ciepła w nieruchomościach (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
 • weryfikacja opracowań audytów energetycznych,
 • inicjowanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalizację kosztów energetycznych,
 • wsparcie merytoryczne przy realizowanych projektach,
 • udział w komisjach powykonawczych robót budowlanych, kontrola terminowości oraz jakości prac,
 • ocena dokumentacji projektowych w zakresie instalacji wentylacji, klimatyzacji i urz. grzewczych,
 • tworzenie przedmiarów na podstawie dokumentacji, koncepcji, projektów i bieżących potrzeb.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, inżynieria sanitarna,
 • znajomość obowiązujących norm i standardów projektowych, Prawa Energetycznego, Prawa Budowlanego
 • znajomość zasad kosztorysowania,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata (ogrzewnictwo / c.o. / c.w.u. / wentylacje),
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy,
 • komunikatywność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie uprawnień zawodowych do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie instalacji sanitarnych,
 • doświadczenie w projektowaniu lub wykonawstwie instalacji sanitarnych,
 • uprawnienia audytora energetycznego lub doradcy energetycznego,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze oraz miesięczną premię regulaminową,
 • możliwość ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy,
 • przejrzyste i korzystne warunki zatrudnienia,
 • wsparcie w zakresie realizowanych zadań.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia zawodowe należy przesłać na adres: rekrutacja@osm.opole.pl

 

Oferta ważna do: 31.05.2024r.

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy wykraczających poza zakres wynikający z art. 22.1. Kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”. Niniejsze oświadczenie jest zgodą na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a RODO w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem”

 

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp