Administracja osiedla Centrum

ul. Kośnego 31b, 45-056 Opole

tel. 077 453 66 16, 077 453 66 17, 077 453 66 18

e-mail: centrum@osm.opole.pl

Czas pracy:

 • Poniedziałek 7.30 – 15.30
 • Wtorek od 7.30 – 16.30
 • Środa od 7.30 – 15.30
 • Czwartek od 7.30 – 15.30
 • Piątek od 7.30 – 14.30

Pogotowia dźwigowe:

Pogotowie hydrauliczno-gazowe:

 • Zakład Instalacyjno-Budowlany “Rak-Bud” K. Rak – 533 369 023
 • poniedziałek – piątek w godz. 15:00 – 7:00
 • sobota – niedziela – święta – całodobowo

Pogotowie elektryczne:

 • Instalacje Elektryczne “Elektro-GG” G. Gogolok – 692 750 474
 • poniedziałek – piątek w godz. 15:00 – 7:00
 • sobota – niedziela – święta – całodobowo

Imię oraz nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Administratorem danych osobowych jest OSM „Przyszłość” w Opolu. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami, które wynikają bezpośrednio z ustawowych zadań spółdzielni zawartych w Art. 1 ust. 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu: Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków oraz postanowieniami Statutu.
Dane osobowe w postaci numeru telefonu, adresu email i adresu do korespondencji, których podanie jest dobrowolne, przetwarzane są w celu ułatwienia szybkiego i sprawnego kontaktu w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
Pełna treść informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich realizacji dostępna jest w Klauzuli Informacyjnej znajdującej się na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: https://osm.opole.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych.