Administracja osiedla Chabry

ul. Chabrów 50a 45-221 Opole

tel. 77 455 84 48,

tel. 77 455 89 71

e-mail: chabry@osm.opole.pl

Wewnętrzne numery telefonów w Administracji „Chabry”:

  • 11 – Sekretariat
  • 23 –  Kierownik Działu Technicznego
  • 12 i 14 – Dział Czynszów
  • 22 – Dział Techniczny
  • 20, 21 i 24 – Dział Eksploatacji

Czas pracy:

  • Poniedziałek: 7.30 – 15.30
  • Wtorek: 7.30 – 16.30
  • Środa: 7.30 – 15.30
  • Czwartek: 7.30 – 15.30
  • Piątek: 7.30 – 14.30

Pogotowie Techniczne – Chabry, Górska i Wilsona – (od godziny 15.30 do godz. 7.30 oraz w dni wolne od pracy i święta całodobowo):
tel. 608 505 008

Pogotowie Dźwigowe:

Od godziny 8:00 – 16:00 – 77 44 10 360
Całodobowo – 662 257 755

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Administratorem danych osobowych jest OSM „Przyszłość” w Opolu. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami, które wynikają bezpośrednio z ustawowych zadań spółdzielni zawartych w Art. 1 ust. 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu: Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków oraz postanowieniami Statutu.
Dane osobowe w postaci numeru telefonu, adresu email i adresu do korespondencji, których podanie jest dobrowolne, przetwarzane są w celu ułatwienia szybkiego i sprawnego kontaktu w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
Pełna treść informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich realizacji dostępna jest w Klauzuli Informacyjnej znajdującej się na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: https://osm.opole.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych.