Administracja osiedla Dambonia

ul. Dambonia 16 45-860 Opole

tel. 077 474 29 21077 474 38 90

e-mail: dambonia@osm.opole.pl

Czas pracy:

  • Poniedziałek: 7:30 – 15:30
  • Wtorek: 7:30 – 16:30
  • Środa: 7:30 – 15:30
  • Czwartek: 7:30 – 15:30
  • Piątek: 7:30 – 14:30

Pogotowie techniczne – dla Osiedla Dambonia:

Poniedziałek – piątek, godz. 15:00 – 19:00:

  • 798 526 768 – Zakład Remontowo-Budowlany BA-HA S.C.

Poniedziałek – piątek, godz. 19:00 – 7:00 oraz sobota – niedziela i święta (całodobowo):

  • Pogotowie hydrauliczno-gazowe: 533 369 023 – Zakład Instalacyjno-Budowlany “RAK-BUD” K. Rak
  • Pogotowie elektryczne: 692 750 474 – “Elektro-G.G” Instalacje Elektryczne G. Gogolok

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Administratorem danych osobowych jest OSM „Przyszłość” w Opolu. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami, które wynikają bezpośrednio z ustawowych zadań spółdzielni zawartych w Art. 1 ust. 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu: Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków oraz postanowieniami Statutu.
Dane osobowe w postaci numeru telefonu, adresu email i adresu do korespondencji, których podanie jest dobrowolne, przetwarzane są w celu ułatwienia szybkiego i sprawnego kontaktu w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
Pełna treść informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich realizacji dostępna jest w Klauzuli Informacyjnej znajdującej się na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: https://osm.opole.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych.