Administracja osiedla Zaodrze

ul. Prószkowska 39A, 45-710 Opole

tel. 077 474 50 71077 474 64 58

numery wewnętrzne:
101 – sekretariat
103 – kierownik
104 – z-ca kierownika
109 i 110 – czynsze
105 i 106 – dział techniczny
107 i 108 – dział eksploatacji
111 – rozliczenia wody i c.o

adres e-mail: zaodrze@osm.opole.pl

Czas pracy:

 • Poniedziałek: 7.30 – 15.30
 • Wtorek: 7.30 – 16.30
 • Środa: 7.30 – 15.30
 • Czwartek: 7.30 – 15.30
 • Piątek: 7.30 – 14.30

UWAGA – ZMIANA NUMERÓW KONTAKTOWYCH POGOTOWIE TECHNICZNE I DŹWIGOWE od dnia 01.01.2021r.

 • Domofony: 502 463 152 lub 503 094 621
 • Anteny zbiorcze: 608 317 242
 • Pogotowie dźwigowe “EURO-DŹWIG” (całodobowo): 662 257 755
 • Zakład Obsługi Osiedla “WIK-TYM” (w godzinach 7.00 – 19.00 w dni robocze): 602 109 222
 • Pogotowie Techniczne Elektryczne (w godzinach 19.00 – 7.00 oraz w dni wolne od pracy): 692 750 474
 • Pogotowie Techniczne Hydrauliczne (w godzinach 19.00 – 7.00 oraz w dni wolne od pracy): 533 369 023

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Administratorem danych osobowych jest OSM „Przyszłość” w Opolu. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami, które wynikają bezpośrednio z ustawowych zadań spółdzielni zawartych w Art. 1 ust. 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu: Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków oraz postanowieniami Statutu.
Dane osobowe w postaci numeru telefonu, adresu email i adresu do korespondencji, których podanie jest dobrowolne, przetwarzane są w celu ułatwienia szybkiego i sprawnego kontaktu w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
Pełna treść informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich realizacji dostępna jest w Klauzuli Informacyjnej znajdującej się na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: https://osm.opole.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych.