Zarząd Spółdzielni

ul. Katowicka 23 45-061 Opole

tel. 077 453 86 01 (2, 3) fax. 454 43 15

Czas pracy:

  • poniedziałek 7.30 – 15.30
  • Wtorek od 7.30 – 16.30
  • Środa od 7.30 – 15.30
  • Czwartek od 7.30 – 15.30
  • Piątek od 7.30 – 14.30

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Administratorem danych osobowych jest OSM „Przyszłość” w Opolu. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami, które wynikają bezpośrednio z ustawowych zadań spółdzielni zawartych w Art. 1 ust. 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu: Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków oraz postanowieniami Statutu.
Dane osobowe w postaci numeru telefonu, adresu email i adresu do korespondencji, których podanie jest dobrowolne, przetwarzane są w celu ułatwienia szybkiego i sprawnego kontaktu w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
Pełna treść informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich realizacji dostępna jest w Klauzuli Informacyjnej znajdującej się na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: https://osm.opole.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych.