Historia OSM

Nasze korzenie

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa *Przyszłość* w Opolu powstała z połączenia, w okresie dwóch lat 1975-1976, trzech istniejących w Opolu Spółdzielni:

 • Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej
 • Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej *Przyszłość*

Rodowód naszej Spółdzielni sięga więc początków tej, która powstała najwcześniej. Była nią Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która to została utworzona 3 maja 1958r. przez Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków. Siedziba władz Spółdzielni mieściła się przy ul. Kośnego 31 (dzisiejsza A.O. Centrum).
W 1974r. posiadała ona 3226 mieszkań o powierzchni 147 195 m2 Najstarszymi, administrowanymi przez OSM budynkami, były budynki przy ulicach Kośnego – Katowicka wraz z położonymi na parterach lokalami użytkowymi. W dalszej kolejności Spółdzielnia budowała:

 • budynki przy ul. Nysy Łużyckiej oraz budynek przy ul. 1 Maja
 • budynki mieszkalne przy ulicach Karpacka – Tatrzańska
 • budynki położone na Osiedlu Chabry
 • wysokościowce (boniny) przy Placu Teatralnym
 • rozpoczęła budowę osiedla Opole – Wschód ( późniejsza dzielnica i Spółdzielnia na ZWM)

Spółdzielnia ta zatrudniała 157 osób. Posiadała 3 zespoły remontowo-budowlane. Pierwszym prezesem Zarządu był Pan Józef Bodek, a po nim Pan Zygmunt Tryl. Na poczatku lat 70 w skład Zarządu weszli Panowie: Wojciech Pilarski – prezes, Henryk Czyżyński i Czesław Bacinski – v-ce prezesi, a później Zdzisław Bodora. Z pośród wielu działaczy spółdzielczych wymienić należy Przewodniczących Rady Nadzorczej: Alojzego Seidela, Stanisława Stachańczyka i Zbigniewa Wawrzynka.

Spółdzielnię Budowlano Mieszkaniową utworzono 21 stycznia 1969r. W Zgromadzeniu Założycielskim uczestniczyły 44 osoby. Biura Spółdzielni mieściły się przy ul. 1 Maja 10. Zatrudnionych było 7 osób.
W 1974r. posiadała ona 95 mieszkan o powierzchni 4 886 m 2. Była więc Spółdzielnią niewielką o małym potencjale gospodarczym. Realizowała budownictwo mieszkaniowe typu własnościowego. Wybudowała osiedle domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Wilsona. Prezesem Zarządu przez cały okres działalności Spółdzielni była Pani Cecylia Maliszewska.

Trzecią Spółdzielnią była – Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa *Przyszłość*. Rozpoczęła ona działalność w 1962r. Pierwszą siedzibą było prywatne mieszkanie pierwszego prezesa Pana Fryderyka Szczęsnego. Następną siedzibą był pokoik w Rynku po byłym Teatrze 13 Rzędów, potem mieszkanie w budynku przy ul. Dubois, a następnie (aż do połączenia) budynek administracyjny przy ul. Katowickiej 23. W 1974r. posiadała 3520 mieszkań o powierzchni 150 289 m 2. Po śmierci pierwszego prezesa, Rada Nadzorcza wybrała na to stanowisko Pana Stanisława Halickiego. Członkami Zarządu byli:Władysław Cybulski, Aleksander Malej, W. Stoppa i Genowefa Woźniak. Funkcję przewodniczących Rady Nadzorczej w różnych okresach pełnili: Władysław Cybulski, Walerian Kuliński, Zygmunt Mazur i Filip Gala. Spółdzielnia działała w oparciu o trzy zespoły mieszkaniowe, które znajdowały się:

 • w Centrum – 55 000 m2
 • na Zaodrzu – 95 000 m2
 • w Ozimku – 17 000 m2

Ozimek pojawił się na mapie Spółdzielni w 1967r., kiedy to ówczesne Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Opolu wystąpiło z pismem do Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej *Przyszłość* o potrzebie rozszerzenia działalności na miasto Ozimek. W związku z tym zmieniono Statut tej Spółdzielni wpisując w odpowiednim miejscu: Spółdzielnia działa na terenie miasta Opola oraz terenie miast i osiedli typu miejskiego w powiecie opolskim.

W 1967r. Spółdzielnia przy wydatnej pomocy Huty Małapanew rozpoczęła realizacje budownictwa mieszkaniowego w Ozimku. Wynikało to z potrzeb prężnie rozwijajacego się w latach 60-tych zakładu, co wiązało się z koniecznością codziennego dowozu młodych pracowników z sąsiednich województw. Pierwszy spółdzielczy budynek oddano do użytku w listopadzie 1968r., a następny w grudniu ( były to budynki przy Pl. Wolności). Huta Małapanew pełniła rolę inwestora zastępczego, a jej brygady budowlane w wielu pracach wykończeniowych wspomagały głównego wykonawcę, którym było Kluczborskie Przedsiębiorstwo Budowlane. W wielu przypadkach prace przy zagospodarowaniu terenu wokół budynków wykonano w ramach popularnych w tym czasie czynów społecznych*. Aby ułatwić pracownikom nabywanie praw do lokali spółdzielczych (zgromadzenie wkładu mieszkaniowego) Huta udzielała na dogodnych warunkach pożyczek.

W latach 1975 – 1976 nastąpiło połączenie ww Spółdzielni.

W I etapie – 1 lipca 1975r. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa *Przyszłość* połączyła się z Opolską Spółdzielnię Mieszkaniową i powstała Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa *Przyszłość* z siedzibą przy ul. Katowickiej 23. Nazwa nowej spółdzielni powstała z dodania do nazwy jednej: Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa epitetu z nazwy drugiej *Przyszłość*.

W II etapie – 27 maja 1976r. Zebranie Przedstawicieli OSM *Przyszłość* podjęło uchwałę o przyłączeniu do Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej *Przyszłość* Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej, której członkowie wcześniej wyrazili na to zgodę. Pierwszy Zarząd tworzyli: Wojciech Pilarski – prezes, Stanisław Halicki, Henryk Czyżyński, Genowefa Woźniak, Tadeusz Hamuda i Leszek Urbański – z-cy prezesa. W późniejszym okresie członkami Zarządu byli: Zbigniew Wawrzynek, Witold Kijewski, Henryk Kubica i Zofia Heine. W działalności trzech Spółdzielni i po ich połączeniu ważną rolę pełnili Główni Księgowi: Roman Grin, Michał Łukowski, Julian Woś, Władysław Cybulski, Filip Gala i Franciszek Głogiewicz. Ostatnie budynki mieszkalne Spółdzielnia zrealizowała w drugiej połowie lat 90-tych. Ostatnie 10 lat poświęcono na poprawienie warunków życia mieszkańców i usuniecie wad technologicznych budynków. W szczególności działania te objęły docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, remonty dróg i chodników, placów zabaw dla dzieci, boisk sportowych, budowę nowych miejsc postojowych dla samochodów, wymianę instalacji wewnętrznych oraz wiele innych działań. Spółdzielnia kontynuuje działalność społeczno-wychowawczą wśród dzieci, młodzieży i osób starszych organizując kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, festyny osiedlowe, zabawy i spotkania okolicznościowe. Realizowane są postanowienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczące wykupu mieszkań *za przysłowiowa złotówkę*. Wszystkie te działania podejmowane były przez Zarząd Spółdzielni przy udziale Rady Nadzorczej i Rad Osiedlowych ostatnich kadencji.

W ostanim okresie w skład Zarządu wchodzili: Zbigniew Pastuszka i Bogdan Szewczyk jako prezesi. Obecnie tę funkcję pełni Franciszek Dezor. V-prezesem był Ryszard Karwasiecki a obecnie Ryszard Klusa. Członkiem Zarządu jest Pani Celina Walewska. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w tym czasie pełnili: Bronisław Turkiewicz i Zbigniew Dubik. Obecnie Radą Nadzorczą kieruje Pan Piotr Kierzyk.

Ww. wiadomości są informacjami skróconymi. Nie zostali wymienieni z nazwiska wszyscy członkowie Zarządu i Rad Nadzorczych. Osoby, które chcą coś sprostować, uzupełnić lub coś ciekawego dodać, proszone są o kontakt

 

Prezentacja z okazji 60-lecia Spółdzielni