Jacy jesteśmy

Ilość członków Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2020 r.

Osiedle Centrum 3181 osób
Osiedle Chabry

3075 osób

Osiedle Dambonia

2429 osób

Osiedle Ozimek

1345 osób

Osiedle Zaodrze

2660 osób

Ogółem

12690 osób

 

Ilość mieszkań będących w Zarządzie OSM „Przyszłość” oraz ich powierzchnia

Lokatorskie

Własnościowe

Wł. odrębna

Najem

Adaptacje btp

Razem

Centrum

ilość

10

1 693

1 265

3

0

2 971

406,13

76 590,95

60 622,89

99,72

0

137 719,69

Chabry

ilość

18

1 494

1078

2

0

2 592

718,98

66 221,67

50 901,73

73,94

0

117 916,32

Dambonia

ilość

15

1 386

745

2

0

2 148

621,16

59 833,52

32 975,58

74,86

0

93 505,12

Ozimek

ilość

15

551

529

6

0

1 101

822,80

27 815,47

28 146,44

362,58

0

57 147,29

Zaodrze

ilość

13

1 334

765

3

14

2 129

694,74

68 072,30

40 514,84

154,01

648,30

110 084,19

Razem

ilość

71

6458

4382

16

14

10 941

3 263,81

298 533,91

213 161,48

765,11

648,30

516 372,61