Jacy jesteśmy

Ilość członków Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2013 r.

Osiedle Centrum

2552 osób

Osiedle Chabry

2244 osób

Osiedle Dambonia

1772 osób

Osiedle Ozimek

988 osób

Osiedle Zaodrze

1929 osób

Członkowie oczekujący na mieszkania

82 osób

Członkowie którzy zbyli prawo do lokalu i nie złożyli rezygnacji

115 osób

Ogółem

9682 osób

Ilość mieszkań będących w Zarządzie OSM „Przyszłość” oraz ich powierzchnia

Lokatorskie

Własnościowe

Wł. odrębna

Najem

Adaptacje btp

Razem

Centrum

ilość

18

1 802

1 157

3

0

2 980

764,43

82 000,03

55 554,09

99,72

0

138 418,27

Chabry

ilość

29

1 568

989

4

0

2 590

1 112,59

69 970,75

46 722,85

110,13

0

117 916,32

Dambonia

ilość

27

1 445

672

3

0

2 147

1 147,78

62 483,51

29 762,82

111,01

0

93 505,12

Ozimek

ilość

28

569

496

7

0

1 100

1 563,50

28 703,07

26 453,74

426,98

0

57 147,29

Zaodrze

ilość

19

1 391

701

2

16

2 129

1 040,06

71 128,33

37 077,29

99,61

738,90

110 084,19

Razem

ilość

122

6 778

4 010

20

16

10 946

5 628,36

314 285,69

195 570,79

847,45

738,90

517 071,19