Pracownik ds. technicznych

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”

ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik ds. technicznych

 

Miejsce pracy: Administracja Zarządu Opole, ul. Katowicka 23

Opis stanowiska:

 • nadzór nad stanem technicznym nieruchomości,
 • sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dotyczących robót remontowo-budowlanych,
 • udział w komisjach przetargowych,
 • udział w komisjach powykonawczych robót budowlanych,
 • sporządzanie dokumentacji technicznej
 • weryfikacja kosztorysów robót budowlanych,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółdzielni,
 • obsługa klienta i organów samorządowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (budowlane, instalacyjne lub pokrewne),
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień zawodowych do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie,
 • znajomość zasad kosztorysowania,
 • biegła obsługa komputera w tym biegła obsługa programu Norma lub Zuzia,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • komunikatywność.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie zasadnicze oraz miesięczną premię regulaminową,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV, kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia zawodowe należy przesłać na adres: rekrutacja@osm.opole.pl

Oferta ważna do: 04.02.2022r.

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy wykraczających poza zakres wynikający z art. 22.1. Kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”. Niniejsze oświadczenie jest zgodą na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a RODO w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem”.