Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi akcji "Szyjemy nadzieję... uszyj i Ty..."! -> więcej informacji
Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie pracowników oraz osób postronnych informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. w biurach Spółdzielni (Administracje Osiedli i biura Zarządu) nie będzie prowadzona obsługa mieszkańców.

Ogłoszenie

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce
o zdrowie pracowników oraz osób postronnych informujemy, że
od dnia 16 marca 2020 r. w biurach Spółdzielni

( Administracje Osiedli i biura Zarządu)

nie będzie prowadzona obsługa mieszkańców.

Interesantów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami :

Administracja Osiedla  ”Centrum”

-77/45-36-616 lub 77/45-36-617

Adres e-mail : centrum@osm.opole.pl

Pogotowie techniczne  i dźwigowe

602-227-321; 606-920-380

Administracja Osiedla  ”Chabry”

– 77/455-84-48 lub77/ 455-89-71

Adres e-mail : chabry@osm.opole.pl

Pogotowie techniczne :

608-505-008 ; 602-116-473;  602-116-473; 788-042-996; 608-505-008

Pogotowie dźwigowe

602-227-321; 606-920-380

Administracja Osiedla „Dambonia”

– 77/474-29-21 lub 77/474-38-90

Adres e-mail : dambonia@osm.opole.pl

Pogotowie techniczne i dźwigowe

604-555-662 ; 602-227-321; 606-920-380

Administracja Osiedla  „Ozimek”

– 77/402-65-04 lub 77/402-65-04

Adres e-mail : ozimek@osm.opole.pl

Pogotowie techniczne

601-069-120

Administracja Osiedla  „Zaodrze”

– 77-474-50-71 lub 77/474-64-58

Adres e-mail : zaodrze@osm.opole.pl

Pogotowie techniczne i dźwigowe

604-555-662; 602-227-321; 606-920-380

Zarząd Spółdzielni

-77/4538601 (2,3)

Adres e-mail: sekretariat@osm.opole.pl

Wszelkie awarie można zgłaszać poprzez  platformę i-mieszkaniec

Szczegółowe ogłoszenia dotyczące poszczególnych Administracji Osiedli znajdują się na drzwiach wejściowych do budynków mieszkalnych.