Osiedle Zaodrze: Aktualności

  • Terminy przeglądów instalacji elektrycznej w mieszkaniach, lokalach użytkowych i garażach

    Termin przeglądów instalacji elektrycznej w garażach Termin przeglądów instalacji elektrycznej w mieszkaniach Termin przeglądów instalacji elektrycznej w lokalach użytkowych

  • Wprowadzenie nowej TARYFY DLA CIEPŁA

    Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu informuje, że Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu (dostawca ciepła dla zasobów Spółdzielni na terenie miasta Opola) na podstawie wydanej przez Publiczny Urząd Regulacji Energetyki w dniu 16.09.2021 r. decyzji nr 324/2021 oraz w dniu 02.06.2021 r. decyzji nr OWR.4210.1.2021.73.XX.DB, poinformowała o wprowadzeniu nowej TARYFY DLA CIEPŁA obowiązującej od dnia 01 lipca 2021r. oraz następnie od dnia 01 października 2021 r.

  • Wprowadzenie nowej TARYFY DLA CIEPŁA 20/2021

    Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu informuje, że Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu (dostawca ciepła dla zasobów Spółdzielni na terenie miasta Opola), pismem z dnia 11.06.2021r. poinformowała o wprowadzeniu nowej TARYFY DLA CIEPŁA 20/2021 obowiązującej od dnia 01 lipca 2021r.

  • By sprawdzić starsze informacje przejdź do Archiwum