Przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”
Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane:

zadanie nr 1: wykonanie instalacji ciepłej wody i wymiana instalacji kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dubois 20 w Opolu
zadanie nr 2: wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chabrów 127-133 w Opolu
zadanie nr 3: wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chabrów 185 w Opolu
zadanie nr 4: wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chabrów 187 w Opolu
zadanie nr 5: wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chabrów 189 w Opolu
zadanie nr 6: wymiana instalacji zimnej wody w zakresie poziomów w piwnicach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy pl. Wolności 2 A-C, ul. Sikorskiego 37 A-C, Leśnej 5 A-D w Ozimku
zadanie nr 7: czyszczenie 240-tu pionów kanalizacji sanitarnej w 15-tu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Ozimku

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.
Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.
Termin wykonania prac zadań nr 1-3 do 30.04.2020., zadania nr 4 do 31.01.2020. a zadania nr 5 do 31.11.2019.
Wadium wynosi po 3 000 zł za zadania nr 1, 2 i 3 oraz po 1 000 zł za zadania nr 4 i 5.
Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.09.2019. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2019. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.