Przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane wykonania nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”
Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane wykonania nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kościuszki 3-11 w Opolu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.
Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.
Termin wykonania prac do 31.03.2020. w zakresie poziomów i pionów, a do 30.06.2020. w zakresie podłączeń do mieszkań
Wadium wynosi 6 000 zł.
Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.11.2019. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2019. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.