Przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”
Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane:
zadanie nr 1: wykonanie nowej instalacji ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 5-7 w Opolu
zadanie nr 2: wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 16 A-D w Opolu.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.
Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.
Termin wykonania prac do 31.05.2018.
Wadium wynosi po 3 000 zł za każde zadanie.
Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.11.2017. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2017. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.