Przetarg nieograniczony na wykonanie 4 klombów i założenie 1 trawnika na nieruchomościach zlokalizowanych w Opolu na osiedlu Centrum

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 4 klombów i założenie 1 trawnika na nieruchomościach zlokalizowanych w Opolu na osiedlu Centrum.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.
Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach; poniedziałki, środy, czwartki i piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00.
Termin wykonania prac do 30.04.2020.
Wadium wynosi 500,00 zł.
Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.11.2019. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2019. o godzinie 9:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.