Przetarg nieograniczony na wykonanie nasadzeń zastępczych 12 drzew oraz wykonanie 13 klombów i założenie 3 trawników

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA “PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie nasadzeń zastępczych 12 drzew oraz wykonanie 13 klombów i założenie 3 trawników na nieruchomościach zlokalizowanych w Opolu na osiedlu Centrum.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można kupić w cenie 100,00 zł w siedzibie OSM “Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach; poniedziałki, środy, czwartki i piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00

Wadium wynosi 4 500,00 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.09.2019. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1

Przetarg odbędzie się w dniu 01.10.2019. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.