Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych:

zadanie nr 1: wymiana nawierzchni chodników Opole ul. Tatrzańska 26-34, 36-44, 46-54, 56-64

zadanie nr 2: wymiana nawierzchni drogi i miejsc postojowych Opole ul. Chabrów 167-189

zadanie nr 3: wymiana nawierzchni chodników dojść do budynku mieszkalnego i utwardzenie nawierzchni przy garażach Opole ul. 1 Maja 87-93

zadanie nr 4: utwardzenie nawierzchni przy budynku mieszkalnym Opole ul. Andersa 1B

zadanie nr 5: wymiana nawierzchni chodników dojść do budynków mieszkalnych Ozimek ul. Sikorskiego 19, 21 23, 25

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac do 30.07.2018.

Wadium wynosi po 2 000 zł za każde zadanie.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.03.2018. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2018. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.