Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”
Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych
zadanie nr 1: przebudowa wiatrołapu, pochylni i chodnika Opole ul. Kościuszki 3
zadanie nr 2: przebudowa stref wejściowych, pochylni i chodników Opole ul. Kościuszki 9 i 11

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.
Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.
Termin wykonania prac 15.12.2019.
Wadium wynosi 1 000 zł. za zadanie nr 1 i 3 000 zł za zadanie nr 2
Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.10.2019. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2019. o godzinie 09:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.