Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”
Opole, ul. Katowicka nr 23
www.osm.opole.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych
zadanie nr 1: przebudowa wiatrołapu, pochylni i chodnika Opole ul. Kościuszki 3
zadanie nr 2: przebudowa stref wejściowych, pochylni i chodników Opole ul. Kościuszki 9 i 11
zadanie nr 3: wykonanie miejsc postojowych Opole ul. Niemodlińska 72-76

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.
Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.
Termin wykonania prac zadań nr 1 i 2 do 28.02.2020., a zadania nr 3 do 31.05.2019.
Wadium wynosi 1 000 zł. za zadanie nr 1 i po 3 000 zł za zadania nr 2 i 3
Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.12.2019. do godziny 1400 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.12.2019. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.