Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych przebudowy parterowego budynku usługowego w Opolu ul. Chabrów 50A

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych przebudowy parterowego budynku usługowego w Opolu ul. Chabrów 50A:

zadanie nr 1: wymiana okien i drzwi stalowych na okna PCV (U<1,1) i drzwi aluminiowe

zadanie nr 2: docieplenie ścian nadziemnych i zamurowanie otworów

zadanie nr 3: izolacja i docieplenie ścian podziemnych

zadanie nr 4: wzmocnienie konstrukcji budynku – montaż ściągów

zadanie nr 5: przebudowa wewnątrz lokalu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac do 30.06.2018.

Wadium wynosi po 1 000 zł za każde zadanie.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2018. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2018. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.