Przetarg nieograniczony na wykonanie prac montażowo – budowlanych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

w Opolu, ul. Katowicka nr 23

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac montażowo – budowlanych

zadania nr 1: wymiana urządzeń oraz przebudowa szybu dźwigu osobowego (z 8 na 10 przystanków) w budynku mieszkalnym 9-cio kondygnacyjnym w Opolu ul. Kościuszki 3.

zadanie nr 2: montaż zewnętrznych podnośników dla niepełnosprawnych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Opolu pl. Teatralny 1-2, 4-5, 8-9, (3 podnośniki)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 1000 do 1400, wtorki – od 1130 do 1600 z przerwą od 1300 do 1330.

Wadium wynosi po 7 000 zł za każde zadanie.

Termin wykonania prac do 30.04.2018.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2017. do godziny 1400 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.11.2017. o godzinie 1000 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.