Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych elewacji budynków

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”
Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych elewacji budynków

zadanie nr 1: docieplenie ścian i remont z przebudową loggii Prószkowska 31-37 w Opolu
zadanie nr 2: remont elewacji Dambonia 33-35, 169 i 171 w Opolu
zadanie nr 3: remont balustrad balkonów Wolności 4 w Ozimku
zadanie nr 4: remont wiatrołapów Korczaka 2, 4, 6 w Ozimku
zadanie nr 5: docieplenie części ściany Sikorskiego 8E w Ozimku

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.
Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac zadania nr 1 do 30.10.2020., a zadań 2÷5 do 30.04.2020.

Wadium wynosi 25 000 zł. za zadanie nr 1 i po 1 000 zł za zadania nr 2÷5.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.10.2019. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2019. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.