Przetarg nieograniczony na wykonanie prac na terenie Opola

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac na terenie Opola:

zadanie nr 1: czyszczenia, mycia, dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń zsypowych (2 razy w roku w latach 2018, 2019 i 2020) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 12-to kondygnacyjnych (98 pionów)

zadanie nr 2: czyszczenia pionów kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 12-to kondygnacyjnych (302 piony)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac do 30-go maja i 30-go listopada 2018, 2019 i 2020.

Wadium wynosi 4 000,-zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.02.2018. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2018. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.